Tillväxtprogrammet för Österbottens livsmedelsföretag

Internationella matrelaterade trender skapar utmärkta möjligheter för finska livsmedelsföretag. Hälsa, renlighet och säkerhet, och matet vilkets ursprung kan spåras, värderas över hela världen. Utmaningen är hur väl vi vet och når våra målkunder. Stämmer vår egen smakvärld med internationella kunder? Är vårt företags varumärke och historia intressant? Vilka är våra bästa marknadsförings- och försäljningskanaler? Begränsade resurser tvingar Dig att tänka kreativt och hitta nya sätt att skapa medvetenhet och identifiera de mest kostnadseffektiva marknadsförings- och försäljningskanalerna.

 

Tillväxtprogrammet för Österbottens livsmedelsföretag acceleratorprogram syftar till att hjälpa Ditt företag att växa och exportera. Ett och halvårsprogram ger kunskaper för internationell försäljning, marknadsföring och varumärke byggning till deltagande företag, öppnar dörrar till distributionskanaler, ger hjälp av experter till företag och aktiverar nya samarbetsmodeller mellan företagarna.

 

Programmet syftar till att öka verksamheten för små livsmedelsföretag i tre provinser i Österbotten (Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten).

 

Kom med nu!

Deltagande företag:

 

Annin Marjatarha                       Camillan Kalaherkku                      Happyfood & People                    Herrgårds Köttrökeri
Lohiluoman Pienmeijeri             Myllymäen Peruna                         
MÖ Foods                                       Möljän Tila
Nature Paavola                           
Namitupa                                        Hartwall                                    Linseed Protein Finland 
Pirjon Pakari                               Rannan Mangalitza                       Suutalan Mansikkatalo                 Taiga Chocolate
Finnish Superberries                  

Via deltagning i programmet, får du

Kontakter

Workshoppar

Samarbetspartner

Verktyg

Synligheten

Nätverk

Mentorer

Marknadsinformation

Samarbetspartners

Ladda ner sammanfattning av bakgrundsundersökning av livsmedelsföretag i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Under våren 2019 genomfördes omfattande bakgrundsundersökning för livsmedelsföretag för att ta reda på företagets produktsortiment, exportintresse och de största utmaningarna för tillväxten. 129 företag (78%) svarade på undersökningen. 47% av de svarande är intresserade av export och Sverige, Tyskland och Kina var de mest intressanta exportländerna. Innan exporten börjar, måste företagen möta utmaningarna för försäljnings-, marknadsförings- och distributionskanaler som framkommit av undersökningen.

Ladda ner bakgrundsundersökning och kolla på sammanfattning.

Vi har samlat ett team av experter för export, varumärkes byggning och tillväxt. Deras sakkännedom är ett viktigt del av innehåll.

Kontakt information

Vill du veta mer?

Var i direkt kontakt med oss, vi hjälper dig att utveckla din verksamhet.

Elina Huhta
Seinäjoki University of Applied Sciences
040 830 0417
elina.huhta@seamk.fi

Carita Pöntiö
Viexpo
044 987 5484
carita.pontio@viexpo.fi

Marit Tuominen
Profict Partners
0400 81 0018
marit.tuominen@profict.fi