Datasäkerhetsreferat 6.5.2019

 

Registrets administratör

 

Tillväxt av Österbottens livsmedelsföretag

Viexpo

Runebergsgatan 11, 68600 Jakobstad

Karleby anstalt, Ristrandsgatan 1, 67100 Karleby

Vasa anstalt, Wolffskavägen 35B, 65200 Vasa

vaasa@viexpo.fi

www.viexpo.fi

 

 

Kontaktperson för registerfrågor:

Carita Pöntiö Senior Advisor

Ristrandsgatan 1

67100 Karleby

carita.pontio@viexpo.fi

+358 44 987 5484

 

 

Registrets namn

Tillväxt av Österbottens livsmedelsföretag-projekt kund-, medlem-, intressentgrupp- och marknadsföringsregister.

 

 

Insamling och användning av data

Informationen i registret används för evenemangsplanering och evenemangsrelaterad information, medlemskaps- och kundrelationshantering samt kommunikations- och marknadsaktiviteter för Österbottens matbolagens tillväxtprojekt.

Registerinformationen kan användas för marknadsföringsbruk. Registret kan användas också för att hantera, underhålla och utveckla kund- och medlemsförhållanden, analysering, servicebjudning, produktion, tillhandahållande och utveckling, kundtransaktionsbekräfting, kundservice och affärsutveckling, åsikt- och marknadsundersökning samt till andra statistiska betydelse.

Registerinformationen kan också användas för kommunikation, nyhetsbrevsleverans, service- och marknadsföring information (inklusive elektronisk direktmarknadsföring).

Vi samlar in information genom projektaktivitet, registreringsformulär, personligen, vid evenemanget, efter evenemanget eller från partners.

 

 

Databehandling, förvaring och utgivning

Vid evenemangsanmälningingar används en nätverksbaserad tjänst där data lagras antingen på ett system som körs på egen server eller i ett nätverk med en extern tjänsteleverantör som kan vara lokaliserad utanför EU.

Endast medlemmar i projektgruppen kan se informationen som skickas via registreringsformulären. I händelser kan vi dela en lista med deltagare med namnet och organisationen för varje deltagare och annan information i enlighet med samtycket.

Lagring av data påverkas av projektets sponsors begäran om datalagring.

Vi kan avslöja personuppgifter till projektpartner (inklusive partners som tillhandahåller datalagring, försäljning, marknadsföring och kundsupporttjänster). Samarbetspartners förbinder sig att åtminstone följa sekretess- och säkerhetsstandarderna i enlighet med detta datasäkerhetsreferat.

Kom ihåg att när du lämnar över din personliga information till en tredje part, till exempel direkt genom webbformulär, behandling av personuppgifter är vanligtvis baserad på den tredje partens egen dokumentation och standarder. Vi kan avslöja personuppgifter till tredje part utanför projektorganisationerna av andra skäl än de som nämns ovan, under förutsättning att kunden uttryckligen instämmer. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

 

 

Registrerade rättigheter

– Rätten att verifiera dina personuppgifter
– Rätten till rättelse
– Rätten att begränsa bearbetningen
– Rätten att invända mot förfarandet
– Rätt att återkalla samtycke

 

Observera att du har ”rätt att bli glömd” endast om det inte finns några lagstadgade skyldigheter att fortsätta att behandla dina personuppgifter.

 

Förbud / annullering / ändringar måste meddelas till kontaktperson skriftligen.