Tillväxt av Österbottens livmedelsföretag – program inhållet

Vem?

 

Tillväxt av Österbottens livsmedelsföretag är ett utvecklingsprogram för livsmedelsföretag. Programmet riktar sig till mikroföretag och småföretag i södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

Vad?

 

Programmet förbättrar varumärkeskunskapen hos mikroföretag och små livsmedelsföretag i provinserna Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten, och ökar kompetensen inom produktutveckling och marknadsföring på utvalda målmarknader för internationella kunder. Enligt intervjuer med regionala livsmedelsföretag var de mest intressanta exportmarknaderna Sverige, Tyskland och Kina (regionen Sichuan och hembygd av panda). Om dessa marknaderna producerar webbaserat träningsmaterial som en del av programinnehållet.

 

Tidtabell

 

6 / 2019–10 / 2019

 

Företag som deltar i accelerationsprogrammet får:

 

 • sparring för ditt företags varumärkesbyggnad, kommunikationsstrategi och utnyttjande av sociala medier
 • kontakter till distributionskanaler
 • marknadsspecifik kunskap och information från marknadsområden som väljs av företag; Sverige, Tyskland eller Kina
 • möjligheten att få produkter till produktfamiljer
 • information om finansieringsmöjligheter för planering och genomförande av tillväxt
 • idéer och trender från världen för att stödja produktutveckling
 • stöd från andra företag i samma situation inom branschen

 

Workshop innehåller:

 

 • Livsmedels varumärke byggning och meningen av varumärket till konsumenten
 • Fokus på den lokala marknaden
 • Mat som en present – vikten av förpackning
 • Landspecifika händelser; Sverige, Tyskland och Kina

 

Företags inträdesavgift

 

Företag med 1–5 anställda 390 € + moms

Företag med 6–10 anställda 690 € + moms

Företag med mer än 10 anställda 990 € + moms

Anmälningsavgift berättigar till 1–2 personer / företag för alla programhändelser.

 

Gör så här:

 

 1. Sökning. Registrera Dig med i programmet genom denna länk SÖK MED vid 1.10.2019.
 2. Urval. Du kommer att få svar på programmet inom två veckor.
 3. Möte med en expert.Situationen, behov, önskemål och mål för ditt företag kommer att diskuteras vid ett expertmöte. Tillsammans med en expert kan ni bestämma vilka workshops som skulle vara särskilt nödvändiga för ditt företag.
 4. Workshops. Ungefär en gång i månaden träffas vi på tematiska workshops där vi tar med information och kontakter för att stödja försäljning och tillväxt.
 5. Mentor. En företagsspecifik mentor kommer att utnämnas för att styra och hjälpa ditt företag under programmet.
 6. Samarbetsnätverk.Vi har valt samarbetspartners i programmet som kan hjälpa till att öppna dörrar till försäljningskanaler, leverera distribution och förpackning eller hjälpa med kommunikation för att nå kunder i valda marknaden.
 7. Gemensamma projekt. De gemensamma projekten är baserade på samarbete mellan företager och / eller mellan marknadsförare och livsmedelsföretag. Under programmet lägger vi fram förslag och kontakter till samarbetsmodeller (t.ex. gemensamma varumärke och juridiska strukturer) och finansiering av samarbetsmodeller.
 8. Finansiering. Vi ger information och kontakter om finansieringsmöjligheter och ger stöd vid formulering av den finansiella planen.