Tietosuojaseloste 6.5.2019

 

Rekisterin pitäjä

Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun
Osuuskunta Viexpo,

Runeberginkatu 11, 68600 Pietarsaari

Kokkolan toimipiste, Ristirannankatu 1, 67100 Kokkola

Vaasan toimipiste, Wolffintie 35B, 65200 Vaasa

vaasa@viexpo.fi

www.viexpo.fi

 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Carita Pöntiö Senior Advisor

Ristirannankatu 1

67100 Kokkola

carita.pontio@@viexpo.fi

puh. +358 44 987 5484

 

 

Rekisterin nimi

Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun-hankkeen asiakas-, jäsen-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri.

 

 

Tietojen kerääminen ja käyttö

Rekisterin tietoja käytetään Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun-hankkeen tapahtumajärjestelyihin ja tapahtumaan liittyvään tiedottamiseen, jäsen-ja asiakassuhteen hoitoon sekä viestintään ja markkinointiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää asiakas- ja jäsensuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden toteuttamiseen, tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää viestintään, uutiskirjeiden toimittamiseen, palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi).

Keräämme tietoja hankkeen toiminnan kautta, ilmoittautumislomakkeella, henkilökohtaisesti, tapahtuman yhteydessä, tapahtuman jälkeen tehdyllä kyselyllä tai yhteistyökumppaneilta.

 

 

Tietojen käsittely, säilytys ja luovutus

Tapahtumailmoittautumisessa käytetään pääsääntöisesti verkossa toimivaa palvelua, jonne tiedot tallentuvat joko omalla palvelimella toimivaan järjestelmään tai verkossa toimivaan ulkopuolisen palveluntarjoajan järjestelmää, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella.

Ilmoittautumislomakkeiden kautta lähetettyjä tietoja voivat tarkastella vain hankkeen työryhmän jäsenet. Tapahtumissa voimme jakaa osallistujille listan, jossa on jokaisen osallistujan nimi ja organisaatio ja suostumuksen mukaisesti muita tietoja.

Tietojen säilytysaikaan vaikuttaa hankkeen rahoittajan vaatimus tietojen säilyttämisestä.

Voimme luovuttaa henkilötietoja hankkeen yhteistyökumppaneille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville kumppaneille). Yhteistyökumppanit sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Muistathan, että luovuttaessasi henkilötietojasi suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi sivustollamme olevien lomakkeiden kautta, henkilötietojen käsittely perustuu tavallisesti kyseisen kolmannen osapuolen omaan dokumentaatioon ja standardeihin. Voimme luovuttaa henkilötietoja hankkeen organisaatioiden ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun on siihen asiakkaan nimenomainen suostumus. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus

 

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos käynnissä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

 

Kiellot/peruutukset/korjaukset tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti.