Elintarvikeyrityksille suunnatun kasvuohjelman sisältö

Kenelle?
Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun on elintarvikealan yrityksille suunniteltu kasvuohjelma. Ohjelma on kohdennettu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan mikro- ja pienyrityksille.

 

Mitä?
Ohjelma tarjoaa monipuolista osaamista sekä kontakteja elintarvikealan yritysten kasvun tueksi. Ohjelmaan valitut yritykset saavat:

 • sparrausta yrityksen brändin rakentamiseen, viestintästrategiaan sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen ja vaikuttajamarkkinointiin
 • kontakteja jakelukanaviin ja ostajiin
 • markkinakohtaista osaamista ja tietotaitoa osallistuvien yritysten valitsemilta markkina-alueilta; Ruotsi, Saksa ja Kiina*
 • ideoita ja trendejä maailmalta tuotekehityksen ja tuotteistuksen tueksi
 • mahdollisuuden saada tuotteita mukaan yhteispakattuihin tuoteperheisiin
 • tietoa rahoitusmahdollisuuksista kasvun suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • vertaistukea muilta alan yrityksiltä

*Maakuntien elintarvikeyrityksille tehtyjen haastattelujen mukaan kiinnostavimmiksi vientimarkkinoiksi nousivat Ruotsi, Saksa ja Kiina.

 

Aikataulu
Ohjelma-aika 6/2019-10/2020

 

Kiihdytysohjelmaan osallistuva elintarvikeyritys saa

 • sparrausta yrityksesi brändin rakentamiseen, viestintästrategiaan sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen
 • kontaktit jakelukanaviin
 • markkinakohtaista osaamista ja tietotaitoa alueen yritysten valitsemilta markkina-alueilta; Ruotsi, Saksa ja Kiina
 • mahdollisuuden saada tuotteita mukaan yhteispakattuihin tuoteperheisiin
 • tietoa rahoitusmahdollisuuksista kasvun suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • ideoita ja trendejä maailmalta tuotekehityksen ja tuotteistuksen tueksi
 • vertaistukea muilta alan yrityksiltä

 

Yrityskohtainen osallistumismaksu koko ohjelmaan*

 • 1-5 työntekijää työllistävät yritykset 390 € + alv 24 %
 • 6-10 työntekijää työllistävät yritykset 690 € + alv 24 %
 • yli 10 työntekijää työllistävät yritykset 990 € + alv 24 %

*Osallistumismaksu oikeuttaa 1-2 henkilön/yritys osallistumisen ohjelman kaikkiin tilaisuuksiin vuosien 2019-2020 aikana.

Mikäli yritys ei halua osallistua koko ohjelmaan, on yksittäisen seminaarin osallistumismaksu 100 € / hlö + alv 24 %. Osallistumismaksu laskutetaan etukäteen ennen seminaaria ja se on oltava maksettuna ennen tilaisuuteen osallistumista.

 

Ohjelman rakenne

  1. Haku. Hae mukaan ohjelmaan tästä linkistä HAE MUKAAN.
  2. Valinta. Saat vastauksen ohjelmaan mukaan hyväksymisestä kahden viikon sisällä
  3. Asiantuntijan tapaaminen. Yrityksenne tilanne, tarpeet, toiveet ja tavoitteet käydään läpi asiantuntijatapaamisessa
  4. Workshopit. Noin kerran kuukaudessa kokoonnumme teemakohtaisiin työpajoihin, joissa tuomme tietotaitoa ja kontakteja myynnin ja kasvun tueksi. Katso kaikki tulevat työpajat.
  5. Mentor. Yrityksellenne nimetään yrityskohtainen mentor, joka ohjaa ja auttaa yritystänne ohjelman aikana
  6. Yhteistyöverkosto. Olemme valinneet ohjelmaan mukaan yhteistyökumppaneita, jotka voivat auttaa avaamaan ovia myyntikanaviin, hoitamaan jakelun ja pakkaamisen tai auttamaan viestinnällisin keinoin tavoittamaan asiakkaat.
  7. Yhteishankkeet. Yhteishankkeet rakentuvat yritysten väliselle yhteistyölle ja/ tai markkinoijan ja elintarviketuottajien välille. Tuomme ohjelman aikana ehdotuksia ja kontakteja yhteistoimintamalleihin (kuten esim. yhteisbrändäys mahdollisuuksiin ja juridisiin rakenteisiin) sekä yhteistoimintamallien rahoitukseen.
  8. Rahoitus. Tuomme tietoa ja kontakteja rahoitusmahdollisuuksista sekä tarjoamme tukea rahoitussuunnitelman laadinnassa

 

Työpajat

Ohjelma sisältää vähintään seitsemän eri teemaista työpajaa, joiden sisällöt räätälöidään osallistuvien yritysten tarpeiden mukaisesti. Katso työpajojen tarkat sisällöt ja aikatalut Työpajat-välilehdeltä.