Kiihdytysohjelma on käynnistynyt – Accelerationprogram har börjat

Kiihdytysohjelma on käynnistynyt – Accelerationprogram har börjat

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan lakeuksilla kasvaa iso osa Suomen ruoasta. Maakunnissa sijaitsee myös isohko osa koko Suomen elintarviketeollisuudesta, jonka tuotannosta yli puolet viedään muualle Suomeen. Ruoka-alan työllistävyysvaikutukset ovat mittavia, ja alueilla on monia tunnettuja elintarvikealan veturiyrityksiä. Maakunnat haluavat kehittää elintarvikesektoriaan panostamalla yritysten osaamisen kehittämiseen.

Kun pelkkä suomalaisuus ei enää riitä

Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on käynnistynyt Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun -kiihdytysohjelma, joka yhdistää kolme maakuntaa ruokateeman ympärille. Ohjelman tavoitteena on kehittää pienten suomalaisten elintarvikeyritysten osaamista brändättyjen, korkean lisäarvon tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa kokoamalla asiantuntija- ja mentorverkostoa yritysten kansainvälistymisen tueksi sekä tuomalla tietotaitoa elintarvikkeiden brändäämisestä ja kollektiivisista tuotemerkeistä.  

Pelkkä ”Suomi-ruoka” ei enää riitä vientivaltiksi, vaan se pitää purkaa kuluttajaa kansainvälisillä markkinoilla kiinnostaviin arvoa lisääviin tekijöihin, kuten turvallisuuteen, puhtauteen tai arktisuuteen. Yksittäisten yritysten pieni koko, kapea tuotevalikoima tai rajalliset resurssit muodostuvat esteeksi kansainvälistymiselle. Siksi kiihdytysohjelmassa kootaan yrityksiä kollektiivisten tuoteperheiden alle kuluttajatunnettuuden rakentamisen helpottamiseksi.

Pohjalaisessa ruoassa maistuu puhtaus, erityisosaaminen ja rakkaus omaan työhön. Pelkästään hyvät raaka-aineet eivät enää tuo lisäarvoa yrityksille, vaan viennissä tulee keskittyä brändättyjen, korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen. Tuotteiden brändäämiseen, kuluttajien tavoittamiseen ja yritysyhteistyön lisäämiseen tarvitaan käytännön alueellisia tukitoimenpiteitä. 

  

Pienet elintarvikeyritykset ovat elintarvikealan selkäranka

Kiihdytysohjelman alkuvuodesta maakuntien elintarvikeyrityksille tekemän kartoituksen yhteenveto on ladattavissa täältä. Kartoitukseen tavoitettiin yhteensä 129 elintarvikeyritystä kolmen maakunnan alueelta, joista Etelä-Pohjanmaalta oli 69, Pohjanmaalta 43 ja Keski-Pohjanmaalta 16.  Maakuntien elintarvikeyrityksiä leimaa pieni koko. Monet yritykset ovat mikrokokoisia, työllistäen pääasiassa 1 – 5 henkilöä liikevaihdon ollessa alle 0,7 M€.

Yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen tarvitaan tukea ja erityishuomiota pitää keskittää markkinoinnin, myynnin ja jakelukanavien kehittämiseen. Oman tuotebrändin vahvistaminen koettiin haasteelliseksi, sekä kuluttajien tavoittaminen niin kotimaisilta kuin ulkomaisiltakin markkinoilta.

Elintarvikealan kiihdytysohjelma yrityksesi apuna

Haasteisiin apunsa tarjoaa Pohjanmaan Elintarvikeyritykset Kasvuun -kiihdytysohjelma, jonka uusilla juuri aueneilla kotisivuilla parhaillaan luet tätä artikkelia. Ohjelmassa kootaan yrityksille Saksaa, Ruotsia ja Kiinaa käsittelevää brändäyksen ja viennin verkkomateriaalia sekä lisätään yritysten tietotaitoa kansainvälistymisen monivaiheisesta tiestä. Yrityksille osaamista tuovat yhteistyössä yritysten kansainvälistymiseen keskittynyt Viexpo ja Profict Partners Oy sekä alueelliset korkeakoulut Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan Yliopisto. 

Ohjelmaa rahoitetaan Euroopan Maaseuturahastosta vuosien 2019 – 2020 aikana.

Tule kanssamme kiihdyttämään yrityksesi kohti kansainvälistymisen tietä ja ilmoittaudu mukaan ohjelmaan linkistä 13.9.2019 mennessä.

ILMOITTAUMINEN OHJELMAAN

En stor del av finsk mat växer i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. I provinserna ligger en stor del av hela den finska livsmedelsindustrin, och nästan hälften av produkter exporteras runt Finland. Livsmedelsindustrins anställningseffekter är stora och det finns många kända livsmedelsföretagare i regionerna. Provinserna vill utveckla sin livsmedelssektor genom att investera i utveckling av företagens kompetens.

När finsk mat är inte längre tillräckligt

I Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten har Tillväxt av Österbottens livsmedelsföretag-program lanserats, vilket sammansätter tre provinser runt mat och livsmedel. Syftet med programmet är att utveckla kunskapen hos små finländska livsmedelsföretag i utveckling och marknadsföring av varumärke, och också höja mervärde i produkter och tjänster genom att samla ett nätverk av experter och mentorer för att stödja internationaliseringen av företag genom att ge kunskaper om varumärke byggning ock kollektiva varumärke. 

”Finskt mat”-fenomen är inte längre tillräckligt för att motivera exportering, det måste upphäva för värdeförädlingsfaktorer som säkerhet, renhet eller arktism. Små storlek, smal produktsortiment eller de begränsade resurserna är ett hinder för internationalisering. Det är därför som acceleration programmet samlar företag inom kollektiva produktfamiljer för att nå konsumenterna i olika marknaden över potentiella exportländer – Kina, Tyskland och Sverige. 

I norra mat och livsmedel smakar renlighet, speciell kompetens och kärlek till eget arbete. Bara goda råvaror kommer inte längre att ge mervärde till företag. Exporten bör fokusera på utveckling av varumärke med högt mervärde till konsumenten. Praktiska regionala åtgärder behövs för varumärkes byggning att nå konsumenterna och öka affärssamarbetet.

Små livsmedelsföretag är ryggraden i livsmedelsindustrin

En sammanfattning av bakgrundsundersökningen som gjorts av de regionala livsmedelsbolagen i början av accelerationsprogrammet kan laddas ner här. Totalt 129 livsmedelsföretag från tre provinser, 69 från Södra Österbotten, 43 från Österbotten och 16 från Mellersta Österbotten tog del i undersökning. Många företag är mikrostora och anställer från 1 till 5 personer med en omsättning mindre än 0,7 miljoner euro.

Stöd till företagstillväxt och internationalisering kräver och särskild uppmärksamhet bör ges till marknadsföring, försäljning och distributionskanaler. Förstärkning av varumärke betraktades som utmanande, liksom att nå ut till konsumenter från både inhemska och utländska marknader.

Ett accelerationsprogram för att hjälpa ditt företag

Tillväxt av Österbottens livsmedelsföretag-program, vilkets hemsida Du nu läser denna artikel, kommer att hjälpa till att möta utmaningarna. Programmet samlar varumärke byggning och exportmaterial på nätet gjort till företag som vill exportera i Tyskland, Sverige eller Kina och ökar företagens kunskap på multistegs väg till internationalisering. Viexpo och Profict Partners Oy, som fokuserar på internationalisering av företag och Seinäjoki Yrkeshögskolan och Vasa universitet, ger expertis till företag.

Programmet kommer att finansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2019–2020.

Kom med oss ​​för att påskynda ditt företag mot internationaliserings väg och anmäla dig till programmet senast den 13 september på länk som finns under.

REGISTRERING TILL PROGRAMMET