INTRA

Verkkomateriaalipankki / Nätmaterialbank

Työpajamateriaalit / Workshopmaterialer

 

 

Kaikki videot löytyvät seuraamalla tätä YOUTUBELINKKIÄ tai työpajamateriaalien yksittäisiä videolinkkejä alla.

 

 

 

WS 1. Kohti kasvua ja kansainvälistymistä /
Mot tillväxt och internationalisering 17.9.2019 Vaasa

 

Mikä maailmalla kiinnostaa suomalaisissa elintarvikkeissa? Mitä ovat tämän päivän sekä nousussa olevat trendit? Millä eväillä kansainvälistymään kannattaa lähteä? Miten saada riittävät kannukset kotimaan markkinoilta ja mikä merkitys brändillä on? Casena kerrottiin, miten Suomisen Maito rakensi Jymy-jäätelö brändin, vei läpi joukkorahoituskampanjan ja sai avattua Ruotsin, Japanin, Singaporen, Saksan ja Itävallan markkinat.  / Vad är intresserande för konsumenten i världen om finsk mat? Vad är dagens trender och vad är den nya stigande trender? Vilka är de bästa sätten att börja internationalisering? Hur får man tillräckliga stöd från den inhemska marknaden och vilken betydelse har varumärket? I den här workshopen får du också höra hur Suomisen Maito byggde varumärket för Jymy-glass, genomförde en gräsrotsfinansiering och öppnade marknader i Sverige, Japan, Singapore, Tyskland och Österrike.

 

 

Työpajan esitysmateriaalit / Presentationsmaterialer

 

1. Case JYMY Jäätelö Suomisen Maito Oy,  Horst Neumann. Esitys JYMY  

2. Case JYMY Jäätelön puheenvuoron videotallenne

3. Vähittäiskauppa jakelukanavana, Johdin Oy, Pekka Ajanto. Esitys JOHDIN_su, JOHDIN_sv

4. Johdin Oy puheenvuoro videotallenne 

5. Ravintolat asiakkaana/kansallinen tukku, Meira Nova Oy, Sami Tiihonen. Esitys MEIRANOVA_su, MEIRANOVA_sv 

6. Meira Nova Oy puheenvuoron videotallenne

7. Lähiruokaa ruokalistoille, Vaasa Ravintolat Oy, Saku Railio. Esitys  VAASARAVINTOLAT_su, VAASARAVINTOLAT_sv 

8. Vaasa Ravintolat Oy puheenvuoron videotallenne

 

 

 

WS 2. Brändi ja viestintästrategia kuntoon osa 1: Brändi kuntoon / Fixning av varumärke och kommunikation del 1: Varumärkets Byggning 22.10.2019 Isokyrö

 

Brändillä tarkoitetaan yritykseen ja sen tuotteisiin liittyvää mielikuvaa. Brändin rakentamisen tehtävä on kasvattaa myyntiä. Hyvästä brändistä asiakas on valmis maksamaan enemmän ja ostopäätös tehdään herkemmin. Kuluttajan tunteminen on brändin rakentamisen perusta. Tunnettuuden rakentaminen vaatii aikaa ja panostuksia.  /  Varumärket är den bilden som är associerad med företaget och dess produkter. Uppgiften med varumärken är att öka försäljningen. Om ett bra varumärke är kunden villig att betala mer och köpbeslutet görs mer känsligt. Att känna sina  kunder är viktig när det gäller byggning av ett varumärke. Att bygga medvetenhet kräver tid och ansträngningar.

 

 

Työpajan esitysmateriaalit / Presentationsmaterialer

 

1. Brändin rakentamisen ABC Mainostoimisto Buorre Oy, Mikko Niiniketo. Esitys Brändäys_Buorre_su

2. Mainostoimisto Buorre Oy puheenvuoron videotallenne

3. Case Kyrö Distillery Companyn brändi, Kyrön Matkailun Edistämiskeskus, Tony Sivula. Esitys Kyrö Distillery Company

4. Kyrö Distillery Companyn brändipuheenvuoro videotallenne

 

 

 

WS 3. Brändi ja viestintästrategia kuntoon osa 2: Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa / Fixning av varumärke och kommunikation del 2:Utnyttjning av sociala medier 12.11.2019 Seinäjoki

 

Sosiaalinen media on mullistanut viestinnän ja markkinoinnin sisällön ja tavoitteet. Some on yksi markkinoinnin tehokkaimmista (ja usein myös kustannustehokkaimmista) väylistä, sillä tänä päivänä valtaosa kuluttajan verkossa viettämästä ajasta kuluu sosiaalisen median kanavissa. Some on tuonut brändeille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa kohderyhmänsä kanssa yksisuuntaisen uutisten julkaisun ja monologin sijaan. Sosiaalisen median rooli markkinoinnissa on työntää asiakasta ostopäätökseen edistämällä samaistumis-, sitoutumis- ja tiedonetsimisprosesseja.   /  Sociala medierna har förändrat innehållet och målen för kommunikation och marknadsföring. Sociala medier är en av de mest effektiva (och ofta kostnadseffektiva) marknadsföringskanalerna, eftersom konsumenterna idag spenderar  mest tid på sociala medier. Some har gjort det möjligt för varumärken att interagera med sin målgrupp istället för monolog. Somes roll i marknadsföring är att driva kunden i inköpsbeslutet genom att främja identifiering, engagemang och informationshämtningsprocesser.

 

 

Työpajan esitysmateriaalit / Presentationsmaterialer

 

1. Tuloksia SoMe-markkinoilla Mainostoimisto Buorre Oy, Antti Niemelä ja Ville Heino. Esitys Sosiaalinen media markkinoinnissa_Buorre_su

2. Mainostoimisto Buorre Oy:n puheenvuoron videotallenne

3. Case Laidun Hereford: kohukampanjat elintarivikkeiden myynnin edistäjinä ja Minitori-automaati, Jussi Harju. Esitys Case Laidun Hereford Jussi Harju_su

4. Laidun Herefordin puheenvuoro videotallenne

 

 

 

WS 4. Belgian kautta Euroopan markkinoille / Genom Belgien till den Centraleuropeiska marknaden 26.11.2019 

 

Työpajan teemana on Belgia; miten Belgian kautta voisi päästä helpommin Keski-Euroopan elintarvikemarkkinoille. Käydään läpi Belgian kaupan ja ravintola-alan rakenteita, belgialaisten osto- ja makutottumuksia, hintataso, tuotteiden maku- ja laatutestaus, kokemuksia markkinoilla toimimisesta, potentiaalisimmat vientituoteryhmät sekä konkreettiset keinot päästä tuotteiden kanssa Belgian markkinoille. / Tema av det workshop är Belgium;  strukturen i Belgisk handels- och restaurangsektor, Belgiska konsumentens köp- och smakvanor, matprisnivå, erfarenhet av att operera på den belgiska och centraleuropeiska marknaden, de mest potentiella livsmedlen för export och konkreta sätt att komma in på den belgiska marknaden.

 

 

Työpajan esitysmateriaalit / Presentationsmaterialer

 

1.  Belgian kautta Keski-Euroopan elintarvikemarkkinoille, Pia Tapio-Knuuttila ja Tapio Knuuttila Skabam Oy Ltd. Esitys Belgian kautta Euroopan markkinoille_Skabam 

2. Webinaarin videotallenne

 

 

 

 

WS 5. Tuotekehitys ja tuotteistus/ Produktutveckling och produktifiering 14.1.2020 

 

Onnistunut tuotekehitys perustuu trendien ja erilaisten kuluttajaryhmien tuntemiseen sekä kilpailijoista erottautumiseen. Maku on tuotteen ydin ja keskeisin valintakriteeri ruokaostoksilla.  Kansainvälistyttäessä tuotteet tuleekin usein räätälöidä kohdemaan maku- ja käyttötottumusten mukaisesti.  Elintarvikkeiden erilaiset olomuodot ja käyttötarkoitukset, kuin myös laki, asettavat vaatimuksia pakkausmateriaalien ja -menetelmien valintaan. Esteettisesti miellyttävä ja toimiva, käytettävyyttä sekä tänä päivänä myös ekologisuutta tukeva pakkaus tarjoaa positiivisen käyttökokemuksen ja varmistaa myös uusintaostoksen.   /    Framgångsrik produktutveckling bygger på kunskap om trender och olika konsumentgrupper och differentiering från konkurrenter. Smak är kärnan i produkten och det viktigaste urvalskriteriet för livsmedelsaffärer.  I samband med internationaliseringen måste produkter ofta anpassas efter mållandets smak och användningsmönster. De olika formerna och användningen av livsmedel, och också lagen, ställer krav på valet av förpackningsmaterial och metoder. Den estetiskt tilltalande och funktionella förpackningen, som stöder användbarhet såväl som ekologi idag, ger en positiv användarupplevelse och garanterar också upprepad köp.

 

 

Työpajan esitysmateriaalit / Presentationsmaterialer

 

1.  Tuotekehitys ja tuotteistaminen, Kaisa Penttilä ja Harri Latva-Mäenpää Foodwest Oy. Esitys Tuotekehitys ja tuotteistaminen 

2. Pakkaus osana markkinointia, Marit Tuominen Profict Partners Oy. Esitys Pakkaus osana markkinointia.

3. Työpajan kaikkien puheenvuorojen videotallenne 

 

 

 

WS 6. Mennään Ruotsiin-teemapäivä/ Låt oss gå till Sverige – temadag 20.2.2020

Kiinnostavatko Ruotsin markkinat? Mitä kokemuksia, vinkkejä tai kysyttävää sinulla on Ruotsin markkinoista? Kuunnellaan ja keskustellaan, vaihdetaan kokemuksia sekä pohditaan, miten Ruotsin markkinat valloitetaan yhdessä tai erikseen. Paikalla asiantuntijana Tukholmasta Ruotsin elintarvikemarkkinoihin erikoistunut Vilma Rissanen, Food From Finland-ohjelman (Business Finland) neuvonantaja.  /  Intresserar marknaden i Sverige? Vilka erfarenheter, tips och frågor har du om marknaden i Sverige? Kom med och lyssna, diskutera och dela erfarenheter om hur vi kan komma in på den tyska marknaden. På plats finns en sakkunnig i den svenska livsmedelsmarknaden, Vilma Rissanen, Food From Finlandprogrammet (Business Finland).

 

 

Työpajan esitysmateriaalit / Presentationsmaterialer

 

1.  Ruotsin elintarvikemarkkinat, Vilma Rissanen Food From Finland, Business Finland

2. Vilma Rissasen puheenvuoron videotallenne 

3.  Pirjon Pakari Oy:n kokemuksia Ruotsissa puheenvuoron videotallenne

 

 

 

WS 7. Mennään Saksaan-teemapäivä/ Låt oss gå till Tyskland -temadag 10.3.2020

 

Kiinnostavatko Saksan markkinat? Mitä kokemuksia, vinkkejä tai kysyttävää sinulla on Saksan markkinoista? Kuunnellaan ja keskustellaan, vaihdetaan kokemuksia sekä pohditaan, miten Saksan markkinat valloitetaan yhdessä tai erikseen. Paikalla asiantuntijana Saksan elintarvikemarkkinoihin erikoistunut Lili Lehtovuori, Food From Finland-ohjelman (Business Finland) neuvonantaja.  /  Intresserar marknaden i Tyskland? Vilka erfarenheter, tips och frågor har du om marknaden i Tyskland? Kom med och lyssna, diskutera och dela erfarenheter om hur vi kan komma in på den tyska marknaden. På plats finns en sakkunnig i den tyska livsmedelsmarknaden, Lili Lehtovuori, Food From Finlandprogrammet (Business Finland).

 

 

Työpajan esitysmateriaalit / Presentationsmaterialer

 

1.  Saksan elintarvikemarkkinat, Lili Lehtovuori Business Finland

2. Lili Lehtovuoren puheenvuoron videotallenne 

3. Kyrö Distillery Companyn ja Kaslink Oy:n kokemuksia viennistä sekä Saksasta kohdemaana videotallenne

 

 

 

WS 8. Elintarvikevienti Kiinaan 14.5.2020 / Livsmedelexport till Kina

Kiinnostaako elintarvikkeiden vienti Kiinaan? Mitä kokemuksia, vinkkejä tai kysyttävää sinulla on Kiinan markkinoista? Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan sekä vaihtamaan kokemuksia toimisesta Kiinassa. Webinaarin asiantuntijana  Pauli Haatainen  Eastkey Oy:stä.  /  Intresserar marknaden i Kina? Vilka erfarenheter, tips och frågor har du om marknaden i Kina? Kom med och lyssna, diskutera och dela erfarenheter om hur vi kan komma in på den kinesiska marknaden. Expert Pauli Haatainen Eastkey Oy.

 

 

Työpajan esitysmateriaalit / Presentationsmaterialer

 

1. Elintarvikevienti Kiinaan Eastkey Oy esitysmateriaali

2. Eastkey Oy:n puheenvuoron videotallenne

 

 

 

WS 9. Lähiruoan verkkokaupat – webinaarisarja 27.4-19.5.2020

 

Koronatilanne on vaikuttanut monen pienen lähiruoantuottajan myyntiin heikentävästi, jotain täytyy tilanteen ratkaisemiseksi tehdä. Uusien jakelukanavien löytymiseksi tuottajille ja elintarvikeyrityksille esiteltiin lähiruoan verkkokauppoja webinaarisarjana. Webinaarissa kukin verkkokauppayrittäjä kerto perusperiaatteet verkkokauppansa toiminnasta, asiakaskunnasta sekä siitä, millaisia tuottajia ja tuotteita erityisesti etsitään.

 

 

Webinaarisarjan videotallenteet:

 

  1.  Kotitila.fi-verkkokauppapalvelun palvelun videotallenne
  2. Laidun Herefordin verkkokauppapalvelun videotallenne
  3.  Taiga Chocolaten Taiga’s Pop-Up Shop- verkkokaupan esittelyn videotallenne
  4. Korjuu.com-verkkokauppapalvelun videotallenne

 

Ladattavissa myös pienille elintarvikeyrityksille laadittu Lähiruoan verkkokaupat yhteenveto, jossa esitellään webinaarisarjassa esiintyneiden alustojen lisäksi muita vaihtoehtoisia verkkokauppoja.

Elintarvikkeita Ruotsiin /
Livsmedel till Sverige

 

 

Pienille suomalaisille elintarvikeyrityksille tehty Ruotsin elintarvikemarkkinoiden ABC – opas ja työkirja on valmistunut!

 

Oppaasta saa hyvän käsityksen siitä, millaisia kuluttajia ja tarpeita Ruotsissa on, mitä ovat tämän hetken trendit, kehen ottaa yhteyttä, esimerkkicaseja onnistumisista yms ja paljon lisämateriaalia. Oppaan tarkoituksena ei ole perehdyttää Ruotsin vientiin, vaan tarjota kokemusperäistä faktatietoa maan elintarvikemarkkinoista ja siellä toimimisesta.

 

Materiaali on tuotettu pohjautuen Food From Finlandin Ruotsin elintarvikemarkkinoiden asiantuntijan sekä kohdemaahan jo vievien suomalaisten elintarvikeyritysten kokemuksiin.

 

Lataa opas käyttöösi suomeksi tästä: Suomalaisia elintarvikkeita Ruotsin markkinoille ABC- opas ja työkirja  ja ABC opas

 

Lataa myös kontaktilista Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin kuljettavista yrityksistä.

 

 

Ladda ner guiden via länken: Finska livsmedel till den svenska marknaden ABC-handbok och arbetsbok

 

 

sekä Mennään Ruotsiin! ja Låt oss gå till Sverige!

Elintarvikkeita Saksaan /
Livsmedel till Tyskland

 

 

Pienille suomalaisille elintarvikeyrityksille tehty Saksan elintarvikemarkkinoiden ABC- opas ja työkirja on valmistunut!

 

Oppaasta saa hyvän käsityksen siitä, millaisia kuluttajia ja tarpeita Saksassa on, mitä ovat tämän hetken trendit, kehen ottaa yhteyttä, esimerkkicaseja onnistumisista yms ja paljon lisämateriaalia. Oppaan tarkoituksena ei ole perehdyttää Saksan vientiin, vaan tarjota kokemusperäistä faktatietoa maan elintarvikemarkkinoista ja siellä toimimisesta.

 

Materiaali on tuotettu pohjautuen Food From Finlandin Saksan elintarvikemarkkinoiden asiantuntijan sekä kohdemaahan jo vievien suomalaisten elintarvikeyritysten kokemuksiin.

 

Lataa opas käyttöösi tästä: Suomalaisia elintarvikkeita Saksan markkinoille ABC- opas ja työkirja ja ABC opas

 

 

Ladda ner guiden via länken: Finska livsmedel till den tyska marknaden ABC – handbok och arbetsbok

Elintarvikkeita Kiinaan /
Livsmedel till Kina

 

 

Pienille suomalaisille elintarvikeyrityksille tehty Kiinan elintarvikemarkkinoiden ABC – opas ja työkirja on valmistunut!

 

Oppaasta saa hyvän käsityksen siitä, millaisia kuluttajia ja tarpeita Kiinassa on, mitä ovat tämän hetken trendit, kehen ottaa yhteyttä, esimerkkicaseja onnistumisista yms ja paljon lisämateriaalia. Oppaan tarkoituksena ei ole perehdyttää Kiinan vientiin, vaan tarjota kokemusperäistä faktatietoa maan elintarvikemarkkinoista ja siellä toimimisesta.

 

Materiaalit on tuotettu pohjautuen Kiinan elintarvikemarkkinoiden asiantuntijoiden tietotaitoon sekä maahan jo vievien suomalaisten elintarvikeyritysten kokemuksiin.

 

Lataa opas käyttöösi tästä: Suomalaisia elintarvikkeita Kiinan markkinoille ABC- opas ja työkirja ja ABC opas

 

 

Ladda ner guiden via länken: Finska livsmedel till den kinesiska marknaden ABC – handbok och arbetsbok 

Brändäys / Varumärkets byggning

 

 

Brändillä tarkoitetaan yritykseen ja sen tuotteisiin liittyvää mielikuvaa. Brändin rakentamisen tehtävä on kasvattaa myyntiä. Hyvästä brändistä asiakas on valmis maksamaan enemmän ja ostopäätös tehdään herkemmin. Brändin rakentamisen perustana on kuluttajan tunteminen. Brändistä voidaan puhua vasta sitten, kun riittävä tunnettuus on saavutettu halutussa kohderyhmässä. Tunnettuuden rakentaminen vaatii aikaa ja panostuksia sen jatkuvaan kehittämiseen.

 

Ladattavissa oleva materiaali:

 

Tiivistetty työkirja itseopiskeluun Elintarvikebrändäyksen ABC työkirja  ja Varumärkets byggning ABC arbetsbok

Esimerkkejä elintarvikealalta Brändiesimerkit_Exempel ja ruokatrendit Ruokatrendit.

Kattava paketti brändäykseen teoriaan ja pohdintaan Brändiopas_Brandguide /   Omfattande paket av varumärketeori och fundering  Arbetsbok för småföretag i matbranschen2019

 

Tiivistelmä brändäyksen teoriasta Brändiopas_tiivistelmä

 

Lähde: Brändiopas/ Vaasan Yliopisto

Muu materiaali

 

Kuljetukset ja logistiikka / Logistik

 

Lataa kontaktilista Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin kuljettavista yrityksistä.

 

 

Viennin käynnistäminen / Börjä exportera

 

Pienellä elintarvikeyrityksellä on käytössään vain vähän resursseja. Miten välttää suurimmat karikot ja sudenkuopat, kun aletaan suunnitella vientiä?

 

Lataa tästä Viennin käynnistäminen – teoriasta käytäntöön– opas. Sisältää käytännön kokemuksia sekä erityisvinkkejä myös Viron ja Venäjän viennin osalta. Tämän linkin kautta voit ladata myös oppaassa mainitun Postin kuljetushinnaston ja palvelukuvauksen.

 

 

Rahoitus / Finansiering

 

Elintarvikeyritysten kehittämiseen on haettavissa rahoitusta monesta eri lähteestä. Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia on esitelty case-esimerkein pienille elintarvikeyrityksille tehdyssä rahoitusoppaassa.

 

Lataa tästä Elintarvikealan rahoitusopas . Ladda ner Livsmedelsbranch Finansiering guidebok

 

 

Messut / Mässor

 

Messut on loistava keino päästä lähelle asiakasta; kuluttajaa tai toista yritystä. Siellä kohdataan asiakkaita sosiaalisesti, elämyksellisesti ja tuloksellisesti.

 

Lataa pienille elintarvikeyrityksille tuotettu  Ruoka-alan messut Suomessa 2020_Matmässör i Finland 2020 yhteenveto.

 

 

Maistatukset ja menekinedistäminen / Säljfrämjande åtgärder och konsulentservice

 

Menekinedistämisen tavoitteena on kuluttajamyynnin kasvattaminen vähittäiskaupassa. Menekinedistämistä ovat mm. demot, promot, hyllytys ja maistatuspalvelut ostoympäristössä eli kaupassa, jossa myös suurin osa ostopäätöksistä tehdään.

 

Lataa pienille elintarvikeyrityksille tuotettu Tietopaketti menekinedistämisestä Suomessa Maistattaminen _ Menekinedistäminen_Merchandising

 

 

REKO-lähiruokarenkaat /REKO-ringarna

 

REKO-lähiruokarenkat ovat mahdollisuus pienille elintarvieyrityksille ja alkutuotannon jalostajille myydä omia tuotteitaan suoraan kuluttajille ilman välikäsiä.

 

Lataa pienille elintarvikeyrityksille tuotettu REKO-lähiruokarenkaiden toimintaopas

 

 

Lähiruoan verkkokaupat

 

COVID 19-viruksen vaikutuksesta lähiruoan kysyntä lisääntyi ja lähiruokaa myyvien verkkokauppojen myynti kasvoi keväällä 2020. Pienten elintarvikeyritysten näkökulmasta kootusta Lähiruoan verkkokauppojen yhteenvedon avulla saa käsityksen oman tuotteen jakelukanavaksi soveltuvista lähiruoan verkkokaupoista.

 

Lataa Lähiruoan verkkokaupat yhteenveto.